Verdigrunnlaget vårt

Vi har utarbeidet vårt eget verdigrunnlag, og disse 5 verdiene er utgangspunktet for vårt daglige liv i barnehagen.

Humor/glede
De fleste situasjoner kan løses med humor og en lett tone.

Utnytte hverdagssituasjoner
Vi er bevisste på å bruke rammeplanens fagområder i vårt hverdagsliv. Vi bruker "her og nå situasjoner" for alt det er verdt.

Mangfold
Vår pedagogikk er uttrykk for mangfold, dvs. barna skal møte ulike former for aktiviteter og temaer.

Omsorg
Skal ligge som basis i alt vi gjør.

Raushet
At vi viser "storhet" og respekt overfor barna, personalet og
foreldrene. Vi skal se løsninger før problemer. Vi skal bestrebe oss på og alltid gi det "lille ekstra".

Logo barnehage.no