Om barnehagen

Historien til Hvitveisen barnehage skriver seg til 1989, hvor flere engasjerte innbyggere i Hamar by så seg lei på at det ikke var nok barnehageplasser til alle. De startet en møysommelig prosess med å overbevise politikerne om at det var behov for en stor privat barnehage i byen. 18.september 1989 kunne endelig barnehagen åpne med brask og bram og lutter glede. Gleden har nå vart i snart 30 år og kommer helt sikkert til å vare i mange mange år til.

Av de 12 som ble ansatt i 1989, er 9 fremdeles her. Det sier noe om både arbeidsmiljø og barnehagen vår, som ER det beste sted på jord for både liten og stor.

At vi har jobbet så lenge med barn, gjør at vi har en veldig klar formening om hva barn trenger.
Alle nye trender som kommer tar vi med en klype salt, og krydrer heller hverdagen med hva VI synes er viktigst, nemlig omsorg og gode relasjoner mellom barn/barn og barn/voksen. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted uten stress, med gode rutiner, mange positive opplevelser, et godt sosialt miljø og med vekt på verdier som høflighet og takknemlighet.
Verdier som er i ferd med å bli borte i dagens samfunn setter vi fokus på.

Vi har 4 avdelinger, to for barn fra 0-2 år, en for barn fra 2-6 år, og en for barn fra 3-6 år.

Vi er så heldige at vi har egen kokk i barnehagen, og dermed får vi hver dag ferskt brød og pålegg,
eller varm mat. Vi har et sunt kosthold, men er ingen fanatikere, vi tror på "alt med måte".

Vi har valgt å ikke satse på et bestemt "tema" i barnehagen, dvs. at vi ikke satser bare på EN ting, men gir barna mangfold. Gjennom en dag/uke opplever de å være med på tegning, maling, modellering, lek, lesing, dansing,klubb, turer i nærmiljøet, samlingsstund, musikksamling,
tumle-lek på fellesrom, utelek, baking, matlaging, div.formingsaktiviteter og sosialt samvær med andre barn og voksne.