Verdigrunnlaget vårt

Vi har utarbeidet vårt eget verdigrunnlag, og disse 5 verdiene er utgangspunktet for vårt daglige liv i barnehagen.

Humor/glede

De fleste situasjoner kan løses med humor og en lett tone.

Utnytte hverdagssituasjoner

Vi er bevisste på å bruke rammeplanens fagområder i vårt hverdagsliv. Vi bruker "her og nå situasjoner" for alt det er verdt.

Mangfold

Vår pedagogikk er uttrykk for mangfold, dvs. barna skal møte ulike former for aktiviteter og temaer.

Omsorg

Skal ligge som basis i alt vi gjør.

Raushet

At vi viser "storhet" og respekt overfor barna, personalet og
foreldrene. Vi skal se løsninger før problemer. Vi skal bestrebe oss på og alltid gi det "lille ekstra".