Hva står vi for?

Vi ønsker å gi ungene en hverdag fylt av ; omsorg, trygghet, opplevelser, ro, vennskap, gode verdier og relasjoner.

Vi liker å kalle oss en hverdagsbarnehage, og hva legger vi i dette begrepet?

- Vi er opptatt av menneskelige relasjoner, samspillet mellom barn/barn og barn/voksen.

- Vi "ser" etter hvert enkelt barns behov, skaper trygghet og tilhørighet, og prøver å få til gode vennskap. Vi utnytter hverdagssituasjonene med å ta opp hvordan vi skal være mot hverandre, at vi skal ta hensyn, respektere hverandre og dele. Vi er bevisste på å bruke og utnytte rutinesituasjonene i hverdagen til læring og veiledning.

- Vi har gode rutiner som gir forutsigbarhet og trygghet.

- Vi ønsker å ha en åpen og tett dialog med foreldrene hvor vi strekker oss langt i å gi det lille ekstra. Vi ønsker av DEG at du engasjerer deg, stiller spørsmål, forteller oss ting, deltar på arrangementer og har tid til en kaffekopp i ny og ne. Sørg alltid for å ha med nok/egnede klær.

- Vi er opptatt av å ha det trivelig rundt oss både ute og inne, og oppgraderer stadig.

- Vi er veldig opptatt av "god gammeldags folkeskikk", eller sagt på en annen måte; de gode verdiene som er er i ferd med å bli borte i dagens samfunn, nemlig det å hilse/takke/gi komplimenter/gjøre hverandre gode/være høflige. Her har vi store (både personalet og foreldrene) et ansvar. VÆR en god rollemodell !

- Grensesetting er også noe vi setter høyt, men er nok mer glad i positiv grensesetting enn negativ. (kort forklart; i stedet for å si mye NEI, så viser vi andre måter å gjøre ting på). Vi ønsker av dere at dere setter tydelige/klare grenser. Det er VI som er voksne, og som må ta en del valg som et barn ikke er i stand til. Det ligger mye omsorg i grenser.

- Vi er av den oppfatning at unger i barnehagealder ikke trenger å være med på aktiviteter på kveldstid, derfor henger vi ikke opp tilbud om dette i barnehagen. Dette er et bevisst valg vi har tatt.

- Sist, men ikke minst; vi har et personale med mye kompetanse og som vi stadig sender på kurs for å holde seg faglig oppdatert.